بازرگانی به فعالیت‌های مرتبط با خرید و فروش کالاها و خدمات به منظور تولید سود و ارزش افزوده اشاره دارد.