تکنولوژی تأثیر قابل توجهی در بازرگانی داشته است، از جمله تسهیل در ارتباطات بین المللی، امکانات تجارت الکترونیکی، پیشرفت در حمل و نقل و ارتباطات، بهبود عملکرد و کارایی فرآیندهای تجاری و ایجاد فرصت‌های جدید برای تجارت.