عواملی مانند تحقیق و توسعه، بازاریابی موثر، مدیریت مالی صحیح، کیفیت محصولات و خدمات، رقابت قوی و مشتری‌محوری می‌توانند در موفقیت در بازرگانی تأثیرگذار باشند.