ایران یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان خرما در سطح جهانی است و سهم قابل ملاحظه ای از تولید،مقدار و ارزش صادرات جهانی به ایران اختصاص دارد. در نتیجه سیاست گذاران و برنامه ریزان می توانند با اتخاذ سیاست ها و تصمیم گیری های مناسب در زمینه صادرات خرما زمینه گسترش تجارت جهانی این محصول را فراهم آورند. سیاست گذاری مناسب برای بهبود جایگاه صادرات خرما در عرصه جهانی مستلزم داشتن اطلاعات و تحقیقات واقع بینانه و کاربردی است.

خدمات ما

به دنبال خدمات صادقانه و قابل اعتماد هستید؟

راد اروند

امروز با فرم آنلاین ما قرار ملاقات بگذارید