پرورش ماهی و میگو منبع درآمد و تجارت بسیار سودمندی است. بیش‌ترین میزان صادراتی میگو به کشور های عراق، امارات، چین، روسیه، آلمان، بلژیک است و ۶۵ درصد میگو‌های تولیدی به کشورهای امارات، روسیه، چین، لبنان و کانادا صادر میگردد و علت افزایش تولید میگو استفاده از شبکه‌های هوادهی وغذا دهی خودکار است که باعث افزایش صادرات میگو شده است.

خدمات ما

به دنبال خدمات صادقانه و قابل اعتماد هستید؟

راد اروند

امروز با فرم آنلاین ما قرار ملاقات بگذارید